Over mij

Hoe het allemaal begon …

De BASIS-opleiding/examen (ON3)

Op 9 september 2012 heb ik mij ingeschreven en ben ik gestart met de cursus voor het behalen van een basisvergunning. De opleiding nam 16 weken in beslag.

Het examen

Op zondag 2 december 2012 ben ik geslaagd in het praktisch examen. Op woensdag 12 december 2012 ben ik geslaagd in het theoretisch examen bij het B.I.P.T. te Brussel.

Het getuigschrift

Op maandag 17 december 2012 ontving ik per post mijn certificaat/getuigschrift van het B.I.P.T. te Brussel. Op de begeleidende brief bij het certificaat/getuigschrift staat dat ik geslaagd ben in het behalen ervan met 91,67%, en dat ik met goede uitslag het examen van aspirant radiotelefonist voor de bediening van een radioamateurstation heb afgelegd.

De vergunning

Op dinsdag 22 januari 2013 ontving ik mijn officiële vergunning, met roepnaam ON3PV.

De HAREC-opleiding/examen (ON1)

In maart 2014 ben ik begonnen met het volgen van de HAREC-cursus bij lesgever ON6TM (Tony) aan huis. Deze cursus is zeer uitgebreid, inhoudelijk heel zwaar en duurt ongeveer anderhalf jaar.

Maar door het volgen van deze volledige en lange cursus heb je het meest kans om te slagen in het HAREC-examen bij het B.I.P.T. te Brussel.

We zijn met een 15-tal cursisten gestart en doorgegaan “tot het bittere einde”.

Het was een hele opgave.

Een eerste test-examen in Brussel

Ongeveer een jaar later, in maart 2015, na veel zwoegen en zweten, zijn we met z’n allen voor de eerste keer naar Brussel getrokken, voor het afleggen van een eerste proefexamen. Het merendeel van onze groep cursisten was al onmiddellijk onmiddellijk geslaagd en houder van een HAREC-getuigschrift.

Doch dit geluk was voor mij (voorlopig) nog niet weggelegd.

Vervolg van de HAREC-opleiding

Na het eerste proefexamen werden de lessen hervat. De opleiding liep stilaan naar zijn einde. Iedereen was weer op post “voor de laatste loodjes”. Ook de reeds geslaagde cursisten.

Tweede poging

Op woensdag 3 juni 2015 om 14 uur ondernam ik in Brussel een tweede poging in het afleggen van een HAREC-examen, ditmaal mét succes. Ik behaalde 29 op 33 en werd eveneens in het bezit gesteld van een HAREC-getuigschrift.

Afsluiten, einde cursus en dank aan ON6TM

Op zondag 7 juni 2015 werd de zware opleiding beëindigd en werd lesgever ON6TM bedacht met een mooi geschenk en zijn echtgenote “in de bloemetjes” gezet, en dit voor al hun inzet en tijd, om ons allemaal zo goed voor te bereiden om zo te kunnen slagen in het HAREC-examen.

Op 30 juni 2015 viel mijn nieuwe (HAREC)vergunning in de brievenbus, met daarop mijn nieuwe (aangevraagde) roepnaam ON1PV.

Woord van dank

Beste lesgever, ON6TM, Tony, namens alle cursisten en namens mezelf, heel hartelijk dank voor uw inzet en uw tijd in het voorbije anderhalf jaar tijdens onze HAREC-opleiding.